Czy znacie statystyki NHS (odpowiednik naszego NFZ) w Wielkiej Brytanii? W ostatnich 2 latach (IV.2015 -III.2017) odnotowano ponad 276 767 incydentów medycznych podczas porodów, w tym ponad 63 tysiące incydentów, które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, z tego ponad 8 tysięcy ciężkich uszczerbków (ponad 400 przypadków, które zakończyły się trwałym kalectwem i prawie 300 śmierci noworodków lub matek. źródło: http://www.bbc.com/news/health-42404791

Jakie macie doświadczenia z polskimi porodówkami?