Niedawno pojawiły się nowe przepisy w kodeksie rodzinnym które wyrównują prawa rodziców względem swoich dzieci. W związku z tym pojawia się szereg wątpliwości i znaków zapytania jak będzie wyglądało to w praktyce.
Więcej o tej sprawie można poczytać na blogu: http://pozeworozwodblog.pl/nieporozu...rodzicielskie/
Ciekawostka, warto być jej świadomym.