Pani Janina Frączek — złota kobieta. Bardzo pomogła mojej żonie urodzić.