POMÓŻ GABRYSI! Jeśli chcesz pomóc chorej na mukowiscydozę Gabrysi
Nowakowskiej,możesz przeznaczyć 1% podatku na: "MATIO" Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę nr.KRS 0000097900 Cel: Dla Gabrieli
Nowakowskiej. Za okazane serce dziękujemy.