Tak jak zostało to wspomniane wyżej doświadczenia są różne, zależy od osób na które się trafi. Ale przeważnie ludzi ustępują miejsc w autobusach czy tramwajach

.................................................. ..............................
http://www.blog.budnex.pl/